nový úsmev

Zubná korunka a zubná fazeta

Čo je zubná korunka ?

Zubná korunka je ideálna náhrada poškodených alebo esteticky nevyhovujúcich zubov. Táto náhrada je fixovaná na zuboch pomocou  lepidla.

Čo je zubná zubná fazeta ?

Zjednodušene povedané tenké škrupinky z odolného materiálu, ktoré sa nalepia na prednú viditeľnú plochu zubov. Ich úlohou je hlavne vytvoriť nový a dokonalý úsmev. 

Ako prebieha ošetrenie

Konzultácia

Cieľom konzultácie je  dôležitá výmena informácií medzi lekárom a pacientom.V tomto kroku naplánujeme vhodné riešenia. Následne navrhneme plán ošetrenia a cenu zákroku. Od Vás získame informácie o Vaších predstavách a požiadavkách. 

Ošetrenie

Ošetrenie prebieha vo vopred stanovený termín. Zahŕňa fotodokumentáciu, lokálne znecitlivenie pre bezbolestnosť ošetrenia, úprava zubov podľa typu zvoleného druhu ošetrenia, digitálny odtlačok 3D skenerom, pokyny po ošetrení.

Nalepenie ochranných koruniek

Ochranné korunky chránia Vaše zuby až do odovzdania finálných koruniek/faziet. Tento krok je možný v deň ošetrenia, alebo na druhý deň.

Odovzdanie finálnej práce

Vaše korunky / fazety sa vytvárajú v zubnom laboratóriu. Tento proces trvá štandardne približne 7-10 dní. Novovytvorené korunky/fazety vyskúšame ako sedia na zuboch. Po odsúhlasení nalepíme na silné lepidlo. 

Časté otázky

Je potrebná nejaká úprava zubov pre nasadenie koruniek / faziet ?

Úprava zubov ( brúsenie ) prebieha bezbolestne v lokálnom znecitlivení. Zubnú korunku je nutné na zub prilepiť, takže úprava je nevyhnutná, aby sa vytvoril priestor pre materiál z ktorého je zubná korunka/fazeta vytvorená.

U zubnej fazety je nutná takáto úprava len prednej plôšky zuba v desatinách milimetra. 

Hrúbka materiálu zubnej korunky je o niečo väčšia.

Je ošetrenie bolestivé ?

Pri príprave zubov na korunky/fazety Vám aplikujeme lokálnu anestézu pre úplné znecitlivenie. Po nasadení dočasných = ochranných koruniek sú zuby len minimálne citlivé. Prípadná citlivosť ďasien vymizne do pár hodín / dní. 

Čo ak mi chýbajú zuby ?

V miestach, kde Vám chýbajú zuby ich doplníme zubným mostíkom

Môžu sa mi zuby pod korunkou / fazetou pokaziť ?

Zuby kryté korunkou/fazetou by sa nemali pokaziť. Pokaziť sa môže iba časť zubov, ktorá nie je krytá keramikou, napr. pri fazetách ( iba predná časť zuba krytá fazetou ). Pri správnej hygiene a prevencii sa  takto ošetrené zuby nepokazia.

Aká je životnosť koruniek / faziet ? Mám na ošetrenie záruku ?

Životnosť materiálu zubného mostíka nie je nijako obmedzená. Funguje spoľahlivo desiatky rokov a jeho výmena nie je potrebná. Životnosť zväčša závisí na Vašich zuboch a ústnej hygiene. 

 

Na materiál sa štandardne poskytuje 2- ročná záruka.

Koľko návštev je potrebných ?

Počet návštev je individuálny, záleží na stave a nutnosti ošetrenia zubov ešte pred vytvorením koruniek / faziet. Najčastejšie sa jedná o 2 návštevy v rozmedzí 7-10 dní.

Nie som Váš pacient môžem u Vás podstúpiť ošetrenie ?

Áno. 

Aká je cena a som vhodný na tento typ ošetrenia ?

Cena ošetrenia závisí od počtu nahrádzaných zubov. Vhodnosť ošetrenia je individuálna a je nutná osobná konzultácia.

Zubné korunky, fazety a mostíky

Estetícké a odolné náhrady strateních častí zuba alebo náhrady streteních zubov. Ošetrenie je bezbolestné a  na náhradu zubov si ľahko zvyknete. Pri zhotovení používame digitálny otlačky pomocou 3D skenera. V prípade potreby sú na ošetrených zuboch vytvorené provizorné korunky do doby zhotovenia koruniek definitívnych.

  • Korunka ( zirkón ) – od 195 € do 265 €
  • Fazeta ( zirkón ) – od 195 € do 285 €
  • Korunka, medzičlen mostíka ( zirkón ) – od 195 € do 265 €
  • Provizórna korunka – 20 €

Priestory ambulancie

Naše služby

Ošetrenie zubov

Viac informácii >>

Dentálna hygiena

Viac informácii >>

Nový pacient

Viac informácii >>

Nový úsmev

Viac informácii >>

Bielenie zubov

Viac informácii >>

Náhrady zubov

Viac informácii >>